top of page

מעבדת המחקר

מעבדת המחקר בבית ליבלינג

המעבדה מתפקדת כיחידת המחקר של בית ליבלינג, ובוחנת את העיר תל־אביב-יפו על רבדיה השונים.

 

המעבדה עוסקת בחקר המרחב העירוני במובנו הרחב, ומקדמת מחקרים שעוסקים בעירוניות, היסטוריה ותרבות. הנחת המוצא שלנו היא, שתל־אביב-יפו – כמו כל עיר – אינה רק סך המבנים הקיימים בה, אלא מכלול עשיר של אלמנטים וקהילות המקיימים קשרי גומלין. עיר מתקיימת בזכות החיים הרוחשים בה, בזכות מגוון אנשים שמקיימים קשרי יצירה, מחשבה, מסחר, תרבות ועשייה.

 

תפיסה זו היא חלק מגישת HUL ( Historic Urban Landscape) או נע״ה — (נופים עירוניים היסטוריים), שגיבש ארגון אונסקו ומתייחסת אל המרחב העירוני ההיסטורי כמרקם המשלב אלמנטים מוחשיים ובלתי מוחשיים; את אלה ואת אלה יש לחקור ולשמר.

במסגרת פעילותנו השוטפת אנו מלווים מחקרים שעורכת מחלקת השימור של עיריית תל אביב-יפו; מעניקים מלגות מחקר; מקיימים מפגשי חוקרים; ופועלים ליצירת דיאלוג ושיתופי פעולה עם גופי מחקר ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.

קריאה נוספת

נע״ה — גישת אונסקו לשימור ולפיתוח עירוני

- תכנית גדס ופרויקט By Leaves We Live

- קול קורא: בואו להתארח ולעבוד במעבדת המחקר של בית ליבלינג

 

מעבדת המחקר היא בית לחוקרים וחוקרות משלל תחומים – אנחנו מזמינים אתכם ליצור קשר ולהשתלב בפעילות:

lab@whitecitycenter.org

מנהל מעבדת המחקר: ד״ר ירמי הופמן 

מנהלת שותפה: אדר׳ שרון גולן־ירון

מחקרי המעבדה

אומנות ועיצוב אורבני
יעל שפירא
אומנות אורבנית בתל אביב
היסטוריה של אדריכלות
ד"ר אדר' ירמי הופמן, אדר' הדס נבו־גולדברשט
אפוריה-ארכיטקטורה של עצמאות- הסגנון הברוטליסטי של תל אביב- יפו 1948-1977
היסטוריה של אדריכלות
אדר' עמיר פלג
ברוטליזם אורבני: המקרה של רמת אביב ב׳
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
שי פרקש, יוסי גבריאל
גווני העיר
טיפוגרפיה, עיצוב גרפי
ינק יונטף
גופן ליבלינג
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
אדר' ד"ר קרן מטרני
הנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה תא/9077 | רובעים 4-3, תל–אביב-יפו
העיר הלבנה, מבנים מודרניסטים בישראל ובגרמניה
תכנון אורבני
שרון גולן ירון, שירה לוי בנימני, ד״ר ניר מועלם, איל פדר, הילה לובנוב
התפתחות זהירה המקרה של ברלין
אדריכלות ושימור מבנים
אדר' ט׳ שגב, אדר' ד׳ סוקולצקי
זה מה שנשאר: קווים מנחים לעיצוב נווה צדק
היסטוריה של אדריכלות
ד"ר אדר' יעל אלוויל, ד"ר צפריר פיינהולץ, אדר' מריאן קרופניק
זיהוי פנים: ניתוח חזיתות אנליטי במבנים פוסט-מודרניים בתל אביב
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
אביטל גורארי, נתנאל אלפסי, שיר שולב, ניר
יפו אהובתי
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
פרופ' אדר' ניצה סמוק
מבנים אקלקטיים בתל־אביב–יפו
תכנון עירוני, אדריכלות נוף
ד"ר אור אלכסנדרוביץ', אדר' נוף שחר צור, אדר' יונתן לבנדיגר, ד"ר יואב לרמן
מפות צל והשימוש בהן לטובת שימור ועיבוי צל בתל־אביב–יפו
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
אדר׳ אורית מילבאור
נכנסים לפרטים: קטלוג פרטי בניה אופיניים במבנים לשימור בתל אביב-יפו
נע״ה — גישת אונסקו לשימור ולפיתוח עירוני
אדריכלות נוף
ד״ר עדה ויטורינה סגרה
סקר מערכות כניסה בעיר הלבנה: הגינה, החצר ואולם המבואה – כרך ראשון
אדריכלות נוף
ד״ר עדה ויטורינה סגרה
סקר מערכות כניסה בעיר הלבנה: הגינה, החצר ואולם המבואה – כרך שני
תכנון ערים, אדריכלות נוף
אדר' רות ליברטי-שלו, אדר' עדי הר-נוי
עיר גינות: גינות הבלוק בתכנית גדס לתל אביב-יפו
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
ירמי הופמן | אלעד הורן
פּוֹמוֹ – ארכיטקטורה של הפרטה פוסט־מודרניזם בתל אביב–יפו 2003–1977
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
אדר׳ אלעד הורן, מנהל המרכז לחקר המורשת הבנויה ע״ש אבי ושרה ארנסון, הפקולטה לארכיטקטורה, הטכניון, חיפה
פומו - אדריכלות שנות השמונים והתשעים בתל אביב-יפו
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
אדר׳ תמרה גרון
קומת הגג בתקופת האדריכלות המודרנית תל אביב יפו, שנות ה- 20-60
תכנון עירוני סביבתי
נירית עמיר, נועה שובל־עיני
שימור ירוק
אדריכלות
אדר' עמיר פלג
תוספות בנייה למבנים לשימור: שכבה 2.0. הייחודיות התרבותית של עירוניות רב שכבתית
תכנית גדס ופרויקט By Leaves We Live
bottom of page