top of page
שימור ירוק

שימור ירוק

מאת נירית עמיר ונועה שובל־עיני 

ניהול הפרויקט: רינת מילוא, אדריכלית שימור בכירה, מחלקת השימור, עיריית תל־אביב–יפו 


המחקר היא להציג עקרונות קיימות ויעילות אנרגטית לתכנון ולביצוע של בניינים רשומים העוברים תהליך שיקום. התאמת מבנים קיימים ושיקומם עשוי להאריך את השימוש האפקטיבי במיליוני מבנים ברחבי העולם, לצמצם את השימוש בחומרי גלם ואת זיהום אוויר ובכך להפחית משמעותית את השפעת הבנייה על הסביבה.

bottom of page