top of page
יפו אהובתי

יפו אהובתי

מאת אביטל גורארי, נתנאל אלפסי, שיר שולב, ניר 

ניהול המחקר: רינת מילוא, אדר' שימור בכירה. מחלקת השימור עיריית תל אביב-יפו 

סטטוס המחקר: בשלב עריכה סופי 


יפו מהווה מערך מורכב של מבנים אנונימיים. חלקם ניתנים לזיהוי ולהגדרה על פי קריטריוניים קאנוניים של שייכות סגנונית, וחלקם הגדול יותר הינם תוצר סגנוני של עירובים מורכבים יותר. מרביתם אינם לוקחים חלק בתרבות ובשיח האדריכלות העכשווי, אלא מתפקדים כבניינים רגילים שמרכיבים עיר, על הדפורמציות והמוטציות האדריכליות שלהם. המחקר שלפניכם, שאותו התחלנו בשנת 2015, מתעד חקירה מתמשכת של מחלקת השימור על אודות יפו ודרום תל אביב (רבעים 7/8). סקרנו 700 מבנים בדרומה של העיר, אשר מוגדרים לשימור. תהליך הקיטלוג מתחקה אחר מנגנוני הדפורמציה שבין ההגדרות המוכרות וייצר מערך דוגמאות ייצוגי של הארכיטקטורה היפואית. 


לחצו כאן לצפייה בממעבדת המחקר: יפו אהובתי / אדר' נתנאל אלפסי בהרצאה מקוונת

bottom of page