top of page
ברוטליזם אורבני: המקרה של רמת אביב ב׳

ברוטליזם אורבני: המקרה של רמת אביב ב׳

מאת אדר' עמיר פלג, בעל תואר מגיסטר באדריכלות מאוניברסטת UPC ברצלונה. מלמד בפקולטה לאדריכלות אוניברסטת תל אביב-יפו 

ניהול המחקר: הדס נבו-גולדברשט אדר' שימור בכירה. מחלקת השימור, עריית תל אביב-יפו 


השטח המכונה רמת אביב ב' נבנה בשלבים מסוף שנות החמישים ועד לתחילת שנות ה -80, ומהווה אחת הדוגמאות היוצאות מהכלל בישראל למרחב הומוגני ואיכותי בתכנונו בסגנון המוכר לנו כיום כ׳ברוטליסטי׳, תהליך הבנייה לאורך כמעט שלושה עשורים מעניק פרספקטיבה היסטורית ומאפשר בחינה של הקשר בין תהליכים סוציו-פוליטיים של החברה הישראלית וביטוייהם הקונקרטיים בסביבה הבנויה. במידה רבה, השכונה משקפת את ההיסטוריה של ישראל בעשורים הללו ואת השינויים והתמורות החברתיות במדינה. מטרת המחקר היא תיעוד מאפייני השכונה בכדי למצוא הנחיות קונקרטיות לשמירה על דמותה של רמת אביב ב ' במהלך הכנת המחקר העלו סוגיות רבות, חלקן נענו, בעוד שאחרות נותרו פתוחות.

bottom of page