top of page
5A8A4732.jpg

מעבדת המחקר היא יחידת המחקר של בית ליבלינג, ובוחנת את העיר תל־אביב-יפו על רבדיה השונים. המעבדה עוסקת בחקר המרחב העירוני במובנו הרחב, ומקדמת מחקרים שעוסקים בעירוניות, היסטוריה ותרבות. הנחת המוצא שלנו היא, שתל־אביב-יפו – כמו כל עיר – אינה רק סך המבנים הקיימים בה, אלא מכלול עשיר של אלמנטים וקהילות המקיימים קשרי גומלין. עיר מתקיימת בזכות החיים הרוחשים בה, בזכות מגוון אנשים שמקיימים קשרי יצירה, מחשבה, מסחר, תרבות ועשייה. תפיסה זו היא חלק מגישת HUL ( Historic Urban Landscape) או נע״ה — (נופים עירוניים היסטוריים), שגיבש ארגון אונסקו ומתייחסת אל המרחב העירוני ההיסטורי כמרקם המשלב אלמנטים מוחשיים ובלתי מוחשיים; את אלה ואת אלה יש לחקור ולשמר. במסגרת פעילותנו השוטפת אנו מלווים מחקרים שעורכת מחלקת השימור של עיריית תל אביב-יפו; מעניקים מלגות מחקר; מקיימים מפגשי חוקרים; ופועלים ליצירת דיאלוג ושיתופי פעולה עם גופי מחקר ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.

לעיון במחקרים

עקב התפרצות נגיף הקורונה, ומתוך רצון לשתף את הציבור במחקרים שלנו ולהנגישם גם בעת שהפעילות בבית ליבלינג אינה אפשרית, השקנו את ממעבדת המחקר – סדרה של הרצאות ודיוניים מקוונים. בחודשים שחלפו הצלחנו לקבץ מומחים מהארץ ומהעולם, ולרכז עבורכם הרצאות ודיונים בנושאים מגוונים; החל בשימור ובהיסטוריה וכלה בסוגיות אקטואליות, בתכנון עירוני וטקטי בזמן קורונה וחוסן עירוני לטווח הארוך. לחצו כאן למידע על אירועים קרובים בסדרה.

 

↙ לצפייה בהרצאות המוקלטות

מעבדת המחקר היא בית לחוקרים וחוקרות משלל תחומים – אנחנו מזמינים אתכם ליצור קשר ולהשתלב בפעילות. לפניות: lab@whitecitycenter.org

מנהל מעבדת המחקר: ד״ר ירמי הופמן 

מנהלת שותפה: אדר׳ שרון גולן־ירון

על אודות מעבדת המחקר בבית ליבלינג: בונים היסטוריה עכשווית
bottom of page