top of page
אומנות אורבנית בתל אביב

אומנות אורבנית בתל אביב

מאת יעל שפירא, מגיסטר בחקר התרבות ומייסדת של "תל אביב אלטרנטיבית" 

ניהול המחקר: אורית רוזנטל, אדריכלית שימור בכירה. מחלקת השימור, עיריית תל אביב-יפו 

סטטוס המחקר: בהכנה 


מחקר אמנות הרחוב בתל אביב יגבש פלטפורמה להגדרת יצירות אמנות עירונית בעלות חשיבות אמנותית, תרבותית והיסטורית, המוצגות במתחמים ואזורים שונים ברחבי העיר. המחקר יתבצע בכמה שלבים: תחילה נמפה את האזורים והאמנים הרלוונטיים בתחום, ולאחר מכן נתמקד בזיהוי סגנונות ומגמות של אמנות רחוב בתל אביב, הן כשלעצמה והן בהשוואה לאמנות רחוב בערים גדולות אחרות. תוצאות המחקר וההנחיות שיגובשו בעקבותיהן יאפשרו לצוותי התכנון של עיריית תל אביב לפעול בהתאם ולהתמודד עם שאלות של שימור והתמודדות עם פיתוח תוך שמירה על ערכי אותה אמנות. המפות שנכין במסגרת השלב הראשון של המחקר יציגו אזורים בתל אביב שבהם ניתן למצוא שפע יצירות אמנות עירונית. המפה תוכל לשמש ככלי עזר לזיהוי והגדרת אותם מתחמים שבסביבתם יש ריכוז של אמנות רחוב ומעגלי ההשפעה שלהם, על מנת לגבש תוכנית שתשים דגש על פיתוח אמנות רחוב במסגרת תהליכי התחדשות עירונית.

bottom of page