top of page
מיטת שדה, ענת ליטוין, מיצב רדי מייד, 2021, צילום: לי ברבו

עירוח בדירה

28.5.2021–23.12.2021

אומניות: ענת ליטוין וסלי קריסטל   

אומנים אורחים: לי ברבו, יעל גרונר, רוני חג'ג' ואליסה ליודינשינה, לו מוריה, בר פלש

אוצרת התוכנית: אדר׳ סברינה צגלה

עירוח בדירה היא התערוכה הראשונה בתוכנית הרזידנסי ״הדירה״ בבית ליבלינג. עירוח הוא פרויקט אשר בוחן מחדש את מקומה של האומנות בעיר באמצעות פרקטיקות ביקורתיות של אירוח אומנים. התערוכה מסמלת סיכום של תקופת שהות ושיתוף פעולה של האומניות ענת ליטוין וסלי קריסטל בדירה שבקומה השלישית של בית ליבלינג, ופתיחת פרק חדש של תצוגה שבו הקהל מוזמן להתארח.

התערוכה חושפת שפה חזותית ורעיונית שהתפתחה בדירה בתקופת השהות כתוצאה ממחקר ומדיאלוג מתמשך, וכוללת סדרת מיצבים המנכסים מחדש את הבית ואת העיר. הדירה אשר שימשה במקור כביתם של משפחת שויער, מהגרים שעלו מגרמניה בשנות השלושים של המאה העשרים, משמשת עתה כמרחב אומנותי העוסק במושגים של שהות, השתהות ותושבות, כמו גם שימור וזיכרון. הבית מסתמן כעוגן תרבותי וכמרחב אזרחי חדש אל מול מבני כח קפיטליסטים במציאות עירונית משתנה. התערוכה היא נדבך חדש בפרויקט עירוח שהוא חלק ממחקר אקדמי במסגרת עבודת הדוקטורט של ענת ליטוין במסלול לתכנון ערים ואזורים בטכניון בהנחייתה של פרופ׳ רחל קלוש.

ענת היא אומנית וחוקרת מייסדת פרויקט ״הוםבייס״ ומיזם ״עירוח״, דוקטורנטית במסלול לתכנון ערים בטכניון, ומלגאית בתוכנית אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטורט. סלי היא אומנית רב־תחומית, השואבת השראה ממסורות של מלאכה וידע מקומי, תנועה גוף ופרפורמנס, ופועלת במתח שבין נוכחות והעדר.  

 

לקריאה נוספת על תכנית הרזידנסי ופרוייקט עירוח

 

במהלך התערוכה יתקיימו האירועים והסיורים הבאים, לפרטים נוספים לחצו על האירוע: 

bottom of page