top of page
דימוי: חללי עבודה בבית ליבלינג

שימוש בחדרי מעבדת המחקר

מעבדת המחקר בבית ליבלינג היא מרחב לחוקרים, ליוצרים וליזמים שעובדים על פרויקטים העוסקים בעירוניות, בשימור באדריכלות, בקיימות, בחברה ובקהילה. המעבדה מעניקה חלל עבודה שיתופי בלב תל אביב המייצר חיבורים בין אנשים העוסקים בתחומים אלה ובין האקדמיה לפרקטיקה.

 • תקופת השימוש במעבדה מוגדרת בתחילה לשלושה חודשי היכרות ובסיומם תינתן אופציה להארכה של שלושה חודשים נוספים

 • לטובת המשתמשים יעמוד חדר במעבדת המחקר, והוא ישמש שישה משתמשים בו־זמנית, ללא שריון מקום מסוים

 • מחיר חודשי למנויים לשימוש במעבדה: 300 ₪ (כל ההכנסות יוקדשו לפיתוח תוכן בבית ליבלינג)

 • מחיר למשתמשים מזדמנים במעבדה על בסיס מקום פנוי בלבד: 50 ₪ 

 • הזמנת חדר ישיבות לצוות: 130 ש"ח לשעה

 • ניתן להזמין בתשלום שימוש בחדר ישיבות. לשם כך יש ליצור קשר במייל: liebling@whitecitycenter.org

 • במהלך תקופת השהות במעבדה, בית ליבלינג יאפשר למשתמש להציג את עבודתו לציבור באמצעות הפלטפורמות המתאימות. אחת לשלושה חודשים תתקיים פגישה משותפת ובה יתאפשר לכל אחד להציע את מעורבותו​
   

ההזמנה לישיבה בחללי עבודה בתאום מראש מח' הקבלה בקומת הכניסה (וואטספ: 052-4064968)

מייל: liebling@wgitecitycenter.org

שריון מקום

למנויים

 • שריון המקומות במעבדה יתבצע בצורה עצמאית באמצעות שימוש בטבלה משותפת 

 • יש לשריין מקום יום לפני המועד הרצוי לכל המאוחר, עד השעה 12:00 בצהריים 

 • משתמשים שלא הזמינו מקום מראש יכולים להגיע למעבדה וכניסתם תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד 

למשתמשים מזדמנים

 • עבודה בחדרי המעבדה תתאפשר על בסיס מקום פנוי בפניה לדלפק הקבלה של בית ליבלינג 

תנאי השימוש

 • יש להודיע על ביטול לפחות 12 שעות מראש

 • הרשמה תהיה זמינה לשבוע מראש

 • המקום יישמר לעד חצי שעה מתחילת משבצת הזמן שהוזמנה

 • המשתמשים מתבקשים לשמור על ניקיון החדרים

 • חלל העבודה הוא משותף ולכן אין לקיים שיחות טלפון או וידאו ולהשמיע מוזיקה, ויש לכבד את יתר המשתמשים

 • ניתן להשתמש במטבח של משרדי הנהלת בית ליבלינג

 • בית ליבלינג שומר לעצמו את הזכות להפסיק את המינוי למשתמשים אשר יפרו את תנאי השימוש

bottom of page