top of page

ממחקרי המעבדה

אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
ירמי הופמן | אלעד הורן
פּוֹמוֹ – ארכיטקטורה של הפרטה פוסט־מודרניזם בתל אביב–יפו 2003–1977
0
תכנית גדס ופרויקט By Leaves We Live
1
נע״ה — גישת אונסקו לשימור ולפיתוח עירוני
2
העיר הלבנה, מבנים מודרניסטים בישראל ובגרמניה
3
תכנון אורבני
שרון גולן ירון, שירה לוי בנימני, ד״ר ניר מועלם, איל פדר, הילה לובנוב
התפתחות זהירה המקרה של ברלין
4
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
אדר׳ תמרה גרון
קומת הגג בתקופת האדריכלות המודרנית תל אביב יפו, שנות ה- 20-60
5
אומנות ועיצוב אורבני
יעל שפירא
אומנות אורבנית בתל אביב
6
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
אדר׳ אורית מילבאור
נכנסים לפרטים: קטלוג פרטי בניה אופיניים במבנים לשימור בתל אביב-יפו
7
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
שי פרקש, יוסי גבריאל
גווני העיר
8
אדריכלות
אדר' עמיר פלג
תוספות בנייה למבנים לשימור: שכבה 2.0. הייחודיות התרבותית של עירוניות רב שכבתית
9
היסטוריה של אדריכלות
ד"ר אדר' יעל אלוויל, ד"ר צפריר פיינהולץ, אדר' מריאן קרופניק
זיהוי פנים: ניתוח חזיתות אנליטי במבנים פוסט-מודרניים בתל אביב
10
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
אדר׳ אלעד הורן, מנהל המרכז לחקר המורשת הבנויה ע״ש אבי ושרה ארנסון, הפקולטה לארכיטקטורה, הטכניון, חיפה
פומו - אדריכלות שנות השמונים והתשעים בתל אביב-יפו
11
היסטוריה של אדריכלות
אדר' עמיר פלג
ברוטליזם אורבני: המקרה של רמת אביב ב׳
12
היסטוריה של אדריכלות
ד"ר אדר' ירמי הופמן, אדר' הדס נבו־גולדברשט
אפוריה-ארכיטקטורה של עצמאות- הסגנון הברוטליסטי של תל אביב- יפו 1948-1977
13
תכנון ערים, אדריכלות נוף
אדר' רות ליברטי-שלו, אדר' עדי הר-נוי
עיר גינות: גינות הבלוק בתכנית גדס לתל אביב-יפו
14
אדריכלות ושימור מבנים
אדר' ט׳ שגב, אדר' ד׳ סוקולצקי
זה מה שנשאר: קווים מנחים לעיצוב נווה צדק
15
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
אביטל גורארי, נתנאל אלפסי, שיר שולב, ניר
יפו אהובתי
16
טיפוגרפיה, עיצוב גרפי
ינק יונטף
גופן ליבלינג
17
תכנון עירוני סביבתי
נירית עמיר, נועה שובל־עיני
שימור ירוק
18
תכנון עירוני, אדריכלות נוף
ד"ר אור אלכסנדרוביץ', אדר' נוף שחר צור, אדר' יונתן לבנדיגר, ד"ר יואב לרמן
מפות צל והשימוש בהן לטובת שימור ועיבוי צל בתל־אביב–יפו
19
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
פרופ' אדר' ניצה סמוק
מבנים אקלקטיים בתל־אביב–יפו
20
אדריכלות נוף
ד״ר עדה ויטורינה סגרה
סקר מערכות כניסה בעיר הלבנה: הגינה, החצר ואולם המבואה – כרך שני
21
אדריכלות נוף
ד״ר עדה ויטורינה סגרה
סקר מערכות כניסה בעיר הלבנה: הגינה, החצר ואולם המבואה – כרך ראשון
22
אדריכלות, היסטוריה של אדריכלות
אדר' ד"ר קרן מטרני
הנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה תא/9077 | רובעים 4-3, תל–אביב-יפו
23
bottom of page