top of page
black.png
  • noam661

מרכז העיר הלבנה ביריד השימור בלייפציג


8⎼10 בנובמבר, 2018

ביריד הזמנו את קהילת השימור הבינלאומית לערוך היכרות עם המרכז ועם פעילותו. הביתן שלנו שאב השראה מרעיון השיפוץ הפתוח וכלל הצגת חומרים והמחשה פיזית, עידוד מלאכות מסורתיות במקביל לחשיבה בת-קיימא על תהליך השימור ואירוח מייסטרים גרמנים שהשתתפו בסדנאות.

בעודנו מסתובבים בין ביתני מלאכות השימור לביתני חומרי הבניה, עלה בנו הצורך העז לדבר על חינוך ותרבות, אז העברנו מספר הרצאות על התכנית החינוכית ועל פרויקט "פתוח לרגל שיפוצים". שוב ושוב אנחנו מקבלים חיזוקים לכך שגישת HUL (נופים עירוניים היסטוריים) הכרחית לתחום השימור העירוני. HUL = Historic Urban Landscape

צילום: Jens Schlüter


bottom of page