top of page
black.png
  • noam661

לחיות בעיר גם בשנת הלימודים החדשה


כ-600 תלמידים מארבעה בתי ספר יסודיים - בלפור, גבריאלי, תל נורדאו והיובל - ישתתפו השנה בתכנית החינוכית של מרכז העיר הלבנה, לחיות בעיר. התכנית תתרחב לכיתות ה׳ ותכלול עבודה על פרויקט תכנון וטיפוח הגינה בבית הספר גבריאלי.

התכנית החינוכית עוסקת בעיר ובמערכת היחסים שלנו עם הסביבה הבנויה. התכנית משלבת לימוד התנסותי של אדריכלות, עיצוב ואמנויות דרך סדנאות וסיורים בעיר. לחיות בעיר מדגישה ומעמיקה את הקשר שבין המרחב האישי ועיצוב סביבת המגורים לבין המרחב העירוני-ציבורי, וחוקרת את האדריכלות המודרנית ואת העיר הלבנה כחלק מהמורשת שעיצבה את תל אביב.

צפו בסרטון קצר, שמתעד את שנת הפעילות הראשונה של התכנית.


bottom of page