top of page
black.png
  • noam661

ככה נראו אירועי "פתוח לרגל שיפוצים" בסוף השבוע האחרון


שמענו סרנדות ושירי אהבה מרגשים בביצועים חד פעמיים מהמרפסות של בית ליבלינג; השתתפנו בהרצאות על גלגולי המרפסות באדריכלות, בתרבות ובאומנות הארץ ישראלית; לקחנו חלק בסיורים המודרכים שבכל פעם מחדש מצליחים להפוך את הבניין

באידלסון 29 לדוגמה חיה לאדריכלות שמתחשבת באקלים ובמרחב ורוחשת כבוד

לאנשים ולכל פרט ופרט.

לאירועי פתוח לרגל שיפוצים בחודש ינואר, לחצו >


bottom of page