top of page
black.png
  • noam661

ככה נראו אירועי "פתוח לרגל שיפוצים" בסוף השבוע האחרון


שמענו סרנדות ושירי אהבה מרגשים בביצועים חד פעמיים מהמרפסות של בית ליבלינג; השתתפנו בהרצאות על גלגולי המרפסות באדריכלות, בתרבות ובאומנות הארץ ישראלית; לקחנו חלק בסיורים המודרכים שבכל פעם מחדש מצליחים להפוך את הבניין

באידלסון 29 לדוגמה חיה לאדריכלות שמתחשבת באקלים ובמרחב ורוחשת כבוד

לאנשים ולכל פרט ופרט.


bottom of page