top of page
קומת הגג בתקופת האדריכלות המודרנית תל אביב יפו, שנות ה- 20-60

קומת הגג בתקופת האדריכלות המודרנית תל אביב יפו, שנות ה- 20-60

מאת: אדר׳ תמרה גרון 

ניהול המחקר: הדס נבו-גולדברשט, אדריכלית שימור בכירה, מחלקת השימור, עריית תל אביב-יפו 


קומת הגג מהווה חלק אינטגרלי חשוב בעיצוב הריקמה ההיסטורית של העיר. השימוש והתצורה של קומה זו משקפים ערכים אדריכלים, וחברתיים והשתנותם לאורך השנים. המחקר סוקר כרונולוגית את אופן השימוש והתצורה של קומת הגג והאלמנטים האדריכליים המאפיינים אותה- משנות העשרה של המאה הקודמת ועד שנות ה 60. בוחן את גורמי השפעה לבניה ושימוש בגגות העיר, ומקטלג את אותם אלמנטים אדריכליים, שימושם והטיפולוגיה שלהם. העבודה הינה כלי עזר לאיתור, שמירה ושיקום של אלמנטים בעלי ערך אדריכלי על גגות העיר ההיסטורית ולהתחדשות העיר ההיסטורית תוך שמירת ה"קוד הגנטי" של המרקם הייחודי הקיים.

bottom of page