top of page
זיהוי פנים: ניתוח חזיתות אנליטי במבנים פוסט-מודרניים בתל אביב

זיהוי פנים: ניתוח חזיתות אנליטי במבנים פוסט-מודרניים בתל אביב

חוקרת ראשית: ד"ר אדר' יעל אלוויל, טכניון. 

חוקרים נוספים: ד"ר צפריר פיינהולץ, טכניון. 

עוזר מחקר: אדר' מריאן קרופניק 

ניהול המחקר: ד"ר אדר' ירמי הופמן, ראש מחלקת השימור עיריית תל אביב-יפו

סטטוס המחקר: בהכנה 


שנות השמונים והתשעים בישראל הביאו שינויים פוליטיים, כלכליים וחברתיים גדולים בישראל, והשפיעו על המרחב הבנוי שלה. תיאוריות שעסקו בפוסט-מודרניות בכלל ובדה-קונסטרוקציה בפרט שהתפתחו בחו""ל, כתגובה למודרניזם מאז שנות השישים, הגיעו לתל אביב בשנים 1980-1990 והשפיעו על המרחב הבנוי שלה. הקמת מבנים פוסט-מודרניים ומתחמים חדשים כמו גם הכרזה על מבנים לשימור בשנות ה -80 וה -90 הפכו את תל אביב לעיר מרובת רבדים המתבוננת על עברה ועל השכבות ההיסטוריות שלה. מחקר מתמשך זה נועד לזהות ולסווג מבנים מהתקופה הפוסט-מודרנית בתל אביב, על מנת ליצור סקר אנליטי של המורשת הפוסט-מודרנית של העיר ע״י ניתוח הקטגוריות, התופעות והתמות המאפיינות את הסגנון, וביצוע סריקת חזיתות מבני התקופה וזיהוי הרכיבים בדרך של מיפוי אנליטי (להבדיל מזיהוי מרכיבים קאנוניים, כמקובל).

bottom of page