top of page
נע״ה — גישת אונסקו לשימור ולפיתוח עירוני

נע״ה — גישת אונסקו לשימור ולפיתוח עירוני

בשנת 2011 אימץ אונסקו שורת המלצות שנועדו לסייע ביצירת איזון בין צרכי פיתוח עירוני לבין שימור המורשת העירונית. הגישה הזו – Historic Urban Landscape) HUL) ובעברית, נע״ה (נופים עירוניים היסטוריים) – עשויה להשפיע עמוקות על האופן שבו העיר שלנו תתעצב בשנים הקרובות, ודוגלת בכמה עקרונות מפתח: ריסון הפיתוח והתאמתו למרחב הפיזי והתרבותי של כל עיר, שימור תת־תרבויות מקומיות, קיימוּת וקהילתיות. 


את ההמלצות המלאות של אונסקו תוכלו למצוא כאן

bottom of page