top of page
נכנסים לפרטים: קטלוג פרטי בניה אופיניים במבנים לשימור בתל אביב-יפו

נכנסים לפרטים: קטלוג פרטי בניה אופיניים במבנים לשימור בתל אביב-יפו

מאת: אדר׳ אורית מילבאור 

ניהול המחקר: תמרה גרון, אדריכלית שימור בכירה. מחלקת השימור, עירית תל אביב-יפו 


מחקר זה כולל קטלוג המציג ארבע תקופות ארכיטקטוניות אשר נוצרו בד בבד עם פיתוח והרחבת העיר תל אביב. סגנונות אלו כוללים: (1) בנייה טמפלרית (1870-1920) (2) נווה צדק: השכונות היהודיות הראשונות מחוץ לחומות יפו (1880-1920) (3) הסגנון האקלקטי (1920-1930) (4) ארכיטקטורת הסגנון בינלאומי (1931 בסוף שנות הארבעים) מחקר זה כולל דוגמא של פרטים אופיינים הקשורים לסגנונות האדריכליים אשר אליהם התייחסנו בקטלוג מוצגים זה. חלק מהפרטים כוללים כניסות, גדרות, חלונות או רצפות מסחר.

bottom of page