top of page
התפתחות זהירה המקרה של ברלין

התפתחות זהירה המקרה של ברלין

מחקר זה עוסק בשיטות ההתחדשות האורבנית המקודמות בברלין. ההיסטוריה של ברלין הייתה תמיד מלאה בתהפוכות והפיתוח האורבני שלה היה מאז ומעולם חדשני ורדיקלי. על כן יכולה ברלין לשמש כר פורה לרעיונות בתחום התכנון. תחילת הפיתוח המואץ והפיכת ברלין לעיר מטרופולין נחשבת, הינה תופעה חדשה יחסית בהשוואה לערים אחרות באירופה. המחקר עוסק בשאלה הבסיסית: כיצד ניתן לאפשר התחדשות עירונית פיזית, שתהיה גם כלכלית, תוך התחשבות בצרכי התושבים? הדוגמאות שבחרנו להציג יכללו את הנושאים הבאים: כיצד מתמודדת העיר ברלין עם מתחמים ריקים וכיצד העיר קובעת את השימושים בחללים אלה, אילו סוגי בעלויות קרקע קיימים, מה התרומה העירונית של מיזמים חברתיים אשר צמחו מלמטה, ואיזה סוגים של קואופרטיבים אלטרנטיביים קיימים ושימושים זמנים במבנים ריקים ככלי פוטנציאלי להתחדשות עירונית. אנו מקווים שנושאים אלה יצליחו להעשיר את השיח התכנוני המקומי ולתרום ל״התחדשות אורבנית זהירה״ כפי שנהוג לכנות בעגה הברלינאית.

bottom of page