top of page
עיר גינות: גינות הבלוק בתכנית גדס לתל אביב-יפו

עיר גינות: גינות הבלוק בתכנית גדס לתל אביב-יפו

מאת: אדר' רות ליברטי-שלו, הפקולטה לארכיטוקרה וטכניון ערים, טכניון. 

אדר' עדי הר-נוי, רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור. 

יועצת: אד' רקפת סיני, אר(א) אדריכלות נוף 

ניהול המחקר: אדר' הדס נבו-גולדברשט רכזת שימור בכירה. מחלקת השימור, עריית תל אביב-יפו 

סטטוס המחקר: בשלב עריכה סופי 


בשנים האחרונות רבות נכתב על מתכנן הערים פטריק גדס ועל תוכניתו לעיר תל אביב משנת 1925. בעוד שבמחצית השנייה של המאה העשרים הוא נתפס כדמות מקורית אך שולית בתכנון עירוני מודרני, בשנים האחרונות חזונו הייחודי למערכת היחסים בין החברה, הטבע והעיר זוכה לעיון מחודש. מתוך תוכניתו של גדס לתל אביב, מחקר זה מתמקד ב"גינות הכיס" הפזורות ברחבי העיר והחבויות בין הבלוקים. חלקות מופנמות אלה של מרחב פתוח מגלמות את חזון ״עיר הגנים״ של גדס טוב יותר מכל מרכיביה האחרים של התוכנית. ממעבדת המחקר: עיר גינות / אדר' רות ליברטי־שלו בהרצאה מקוונת - https://bit.ly/2y6UwP0


למחקר - חוברת א׳ 

למחקר - חוברת ב׳

bottom of page