top of page
דימוי: גדי גרשון

תוכנית המתאר מתעדכנת

14.9.2023 - 14.9.2024

אירוע פתיחה יום חמישי, 14.9.23 בשעה 20:00


תוכנית המתאר מתעדכנת

בשיתוף עם היחידה לתכנון אסטרטגי, מינהל הנדסה, עיריית תל אביב-יפו


תוכנית מתאר היא מסמך חוקי המתווה את מדיניות התכנון לטווח הבינוני והרחוק בנושאים בעלי היבט פיזי. התוכנית מתארת את האופן הכללי שבו תתפתח העיר בשנים הבאות, ומתייחסת למגוון ההיבטים של חיי האדם בעיר, כמו מגורים, תעסוקה, תנועה, שטחים פתוחים, מסחר, מבני ציבור ועוד. התוכנית קובעת, בהסתכלות רחבה, מה אפשר ואי אפשר לעשות, והיכן.


עדכון תוכנית המתאר הוא חלק משגרת התכנון העירונית, והוא נגזרת של החזון העירוני והתוכנית האסטרטגית העירונית. ב-2016 אושרה לראשונה תוכנית המתאר העירונית (תא/ 5000), שהגדירה, ממעוף הציפור, מדיניות תכנונית ארוכת טווח בכל שטח העיר כמכלול. יש חשיבות רבה לעדכן את התוכנית, לדייק אותה ולשמר את הרלוונטיות שלה למציאות המשתנה ולמגמות גלובליות, ארציות ועירוניות.


התוכנית פועלת באופן היררכי: מעל תוכנית המתאר העירונית יש תוכניות מחוזיות וארציות המתייחסות לתשתיות בקנה מידה מחוזי או ארצי, כמו: המטרו או הרכבת הקלה. לעומת זאת, כדי לבנות בניין מגורים או גן ילדים יש צורך בתוכנית מפורטת שעל פיה ניתן להוציא היתר בנייה. תוכניות אלו נמצאות בהיררכיה מתחת לתוכנית המתאר וחייבות לעמוד במסגרת שהיא מתווה. באמצעות התוויה זו מממשת תוכנית המתאר את הראייה הכוללת של פיתוח העיר.


בחודשים שבהם מוצגת התערוכה בטרקלין תכנון העיר, צפויה התוכנית להיות מופקדת בוועדה המחוזית ולהיות פתוחה להתייחסויות הציבור בהליך "התנגדויות". היכרות עם התוכנית מאפשרת להגיש התייחסות פורמלית בזמן ההפקדה ולקחת חלק פעיל ומעורב באופן שבו מתממשות תוכניות מפורטות הנגזרות ממנה, לוודא שהן ממשות את עקרונות המתאר ולהשפיע באופן שוטף על תהליכי הפיתוח העירוני.


בתערוכה מוצגים הנושאים המרכזיים בתוכנית המתאר, מרכיבי העדכון השונים בה, והעדכונים המיוחדים לכל אזור בעיר. לצד אלו מוצגת עבודתה של ד״ר מאיה שמיילוב ״רגשות חשופים״ - פרויקט אמנותי השתתפותי המדגיש את תפקידה החשוב של הסוכנות האישית בתכנון העירוני. בעידן שבו רגשות, ולא עובדות, הם האמת החדשה, הצופים מוזמנים לחשוף את רגשותיהם ביחס לעתיד התכנון העירוני - ללא פילטרים, ללא ניתוח ועיבוד. רק רגשות במצבם הגולמי.


ד״ר מאיה שמיילוב היא אמנית וחוקרת בתחומי מדע טכנולוגיה וחברה. פועלת כעורכת פטנטים מומחית בטכנולוגיה ועיצוב. מחקרה מתמקד בטכנולוגיות מתקדמות ועיצוב כמחולל שינוי.


צוות התערוכה:

אוצרת טרקלין תכנון העיר - אדר׳ ענת לוי

מנכ״ל ומנהלת אמנותית - שירה לוי-בנימיני

תוכן וליווי מקצועי - היחידה לתכנון אסטרטגי

עריכה - ציפה קמפינסקי

תרגום - שגית פורת

פיתוח שפה ומיניסייט - ווי אמור we amor

עיצוב גרפי - סתו אקסנפלד

bottom of page