top of page
דימוי: גדי גרשון

תוכנית המתאר מתעדכנת

27.06.2023 - 25.11.2023

תכנית המתאר העירונית מתווה את מדיניות התכנון ארוכת הטווח בכל העיר. היא מתארת באופן חזוני וכולל את האופן שבו תתפתח העיר בשנים הבאות, ומתייחסת למגוון ההיבטים של חיי האדם בעיר: מגורים, תעסוקה, התניידות, שטחים פתוחים, מסחר, מבני ציבור, אקלים ועוד.


בימים אלה מתעדכנת תכנית המתאר (תא/5000), שאושרה לראשונה בשנת 2016, וזוהי הזדמנות להעמיק את ההיכרות עם התכנית ומרכיביה ולהיחשף לדרכים השונות בהן ניתן להשתתף ולהשפיע עליה.


במהלך החודשים מאי-יוני 2023 תוצג התכנית והעדכונים האזוריים בתערוכה נודדת בתשעה מוקדים שונים ברחבי העיר שתסתיים בתערוכה בטרקלין תכנון העיר בבית ליבלינג. במסגרת התערוכה תוצג עבודתה של ד״ר מאיה שמיילוב המשקפת את תחושות התושבים והתושבות שיעלו בהתייחסויות לתוכנית במהלך התערוכה הנודדת.


רגשות חשופים


"רגשות חשופים" הוא פרויקט אמנותי השתתפותי של ד"ר מאיה שמיילוב, המדגיש את תפקידה החשוב של הסוכנות האישית בתכנון העירוני. בעידן שבו רגשות ולא עובדות הם האמת החדשה, הצופים מוזמנים לחשוף את רגשותיהם האמיתיים לגבי עתיד התכנון העירוני. ללא פילטרים, ללא ניתוחים, ללא עיבוד. רק הרגשות במצבם הגולמי ותו לא.


הפרויקט מורכב משני חלקים: ראשית, הפרויקט מתלווה לתערוכה הניידת של עיריית תל אביב-יפו בשמונה מקומות שונים ברחבי העיר. שם יקבלו התושבים והתושבות של כל אזור הזדמנות להוסיף את רגשותיהם בצורת חותמת להערותיהם לגבי עתיד תכנון העיר. החלק השני של הפרויקט יוצג בבית ליבלינג, בו מוזמנים המבקרים לבחור עלה כותרת מפרח הרגשות המשקף בצורה הטובה ביותר את תגובתם הרגשית ולרשום את התחושה הנלווית אליו. אוסף הכותרים יוצג על הקיר המרכזי של הטרקלין לתכנון ערים. לבסוף, יוצג אוסף הרגשות למתכנני העיר, עם סגירת התערוכה בבית ליבלינג, המאפשרת שיתוף ברגשות תושבי העיר בצורה גולמית ובלתי מסוננת.


העבודה אינה מציעה פתרון אלא היא פועלת כמתווכת שמאפשרת ליחידים ליצור חיבור יותר אישי עם העיר. מטרת העבודה היא להגביר את המעורבות והרגישות האזרחית על ידי כך שהיא מאפשרת לתושבי העיר לחוות את היחס שלהם עם העיר באופן שונה.


ד״ר מאיה שמיילוב היא אמנית, חוקרת, ועורכת פטנטים מומחית בתחום הקניין הרוחני. ילידת טביליסי, גאורגיה, חיה בתל אביב.

bottom of page