top of page
צילום: יעל שמידט, מבט מתוך התערוכה יוצאת מהכלל: העיר הלבנה מורשת יומיומית

יוצאת מהכלל: העיר הלבנה – מורשת יומיומית

תערוכת קבע

תערוכת המבוא של בית ליבלינג מציגה את סיפור התהוות המרקם העירוני המודרניסטי בעיר הלבנה, אתר מורשת תרבות עולמית של אונסקו. התערוכה מציגה את ההתמודדויות הנוגעות לתכנון ולחיים במרחב עירוני שהוא אתר שימור, מקנה כלים להבנת האדריכלות כתחום בעל משמעויות חברתיות, פוליטיות ותרבותיות ומעודדת דיון בנושא. התערוכה מוצגת בדירת שלושה חדרים בקומת הכניסה של בית ליבלינג: בחדר הראשון מוצג ציר הזמן ההיסטורי של העיר הלבנה, וכן מגירות חומרים תקופתיים. החדר השני מתמקד בסוגיות עכשוויות בשימור. החדר השלישי (השאלה: חדר הפרויקטים) מציג תערוכות מתחלפות העוסקת בשאלה ״מהי העיר הלבנה?״ שעליה משיבים יוצרים וחוקרים מתחומים שונים. 


אוצרת: אדר׳ סברינה צגלה 

אוצרת שותפה ומעצבת חוויה: הדס זמר בן־ארי 

ייעוץ תוכן: שרון גולן־ירון, שירה לוי־בנימיני 

עריכה אקדמית: ד״ר נטע פניגר 

ייעוץ אקדמי: ד״ר מרטין הרשנזון, ד״ר שמואל גרואג, ד״ר ירמי הופמן 

תחקיר: אדר׳ ליה כוכבי, איילת רפופורט 

מחקר והפקת מפות: אדר׳ אלעד הורן מחקר

מיפוי וניתוח Gis: ירדן דיסקין 

עוזרי מחקר והפקת מוצגים: יובל אבן, דנה מור, גלעד שחר, צוף בר און 

עיצוב גרפי: גימל2 

הפקה: ששי מזור

bottom of page