top of page
טרנספראומבאו: ליבלינג

טרנספראומבאו: ליבלינג

נעילה: 18.7.2020

תערוכת הפתיחה של בית ליבלינג עוסקת בהסכמי ההעברה, פרק שנוי במחלוקת בתולדות הציונות. הסכמי ההעברה היו הסכמים פוליטיים, שביססו יחסים כלכליים בין השלטון הנאצי לבין התנועה הציונית בשנות השלושים, וסייעו לעשרות אלפי יהודים מגרמניה לעלות ארצה. התערוכה היא שיתוף פעולה של היוצרים עילית אזולאי, יונתן טואיטו, לו מוריה, ניר שאולוף אוצרת: הילה כהן־שניידרמן

bottom of page