top of page
אופטימיזם, דימוי: אישה יושבת על מרפסת, שחור לבן

אופטימיזם

26.5.2022–10.9.2022

"אופטימיזם: מודרניזם מסורתי בקובנה 1940-1918"  


פתיחת תערוכה, יום ה', 26.5.22 בשעה 20:00, בנוכחות שגריר ליטא, האוצרות והאמנים.  


התערוכה "אופטימיזם" עוסקת בזווית נוספת של המודרניזם דרך מבט בעיר המזרח אירופית קובנה בשנים 1940-1918. כמו בתל אביב באותה תקופה, גם האדריכלות המודרניסטית של קובנה שיקפה את תהליכי בניית הזהות ואת האידיאלים האופטימיים שרווחו בין שתי מלחמות העולם: שנים שבהן שימשה קובנה כבירה זמנית של הרפובליקה העצמאית של ליטא. בתקופה זו נבנו בקובנה יותר מ-10,000 בניינים והיא הפכה לעיר אירופית מודרנית. עם זאת, שלא כמו העיר הלבנה של תל אביב, המודרניזם בקובנה היה אבולוציוני ולא מהפכני. התערוכה מציגה מורשת מודרניסטית רחבה ומגוונת בגישה הומניסטית ואקלקטית, באמצעות מחקר היסטורי לצד עבודות אמנות שנוצרו במיוחד לכבוד ההכרזה של קובנה השנה כבירת התרבות של אירופה. מהלך התערוכה, כמו גם תהליך פיתוחה, משקפים את השאלה שעמדה ביסוד פעולתם של מעצבי הערים באותה תקופה: כיצד אדריכלות וחזון אופטימי יוצרים זהות עירונית ונרטיב תרבותי, הבאים לידי ביטוי עד היום. 


אוצרות: מריה דרמייטה (Drėmaitė), גיידרה ינקביץ (Jankevičiūtė), וידה פטרוליס (Petrulis) ווילטה מיגוניטה-פטרולינה (Migonytė-Petrulienė) 

אמנים: פטריס ז'ידלביצ'יוס,מרטינאס טימינסקאס, מלגורזאטה מריה אולצ'ובסקה, רוקאס מיקסינאס, שי זילברמן 

אוצרוּת, עיצוב והפקה מטעם בית ליבלינג: שירה לוי בנימיני וענת לוי

bottom of page