top of page

טרנספראומבאו: הסכם ההעברה

28.1.20, 16:30

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

אנגלית

שפה

הכניסה חופשית

מחיר

ללא הרשמה

הסכם ההעברה, שנחתם בין גרמניה הנאצית לבין המוסדות הציוניים בארץ ישראל בשנת 1933, אפשר את המרת רכושם של יהודים שביקשו לעזוב את גרמניה בסחורות ובחומרי גלם מתוצרת גרמניה והבאתם לארץ. סחורות אלה שימשו את מפעל הבנייה של הישוב היהודי ואת הקמת העיר הלבנה. בעת שימורו של בית ליבלינג, התגלו בו חומרי בנייה מקוריים אשר הועברו לארץ במסגרת ההסכם. תגלית זו הובילה למחקר מקיף שבמסגרתו נוצרה התערוכה ״טרנספראומבאו: ליבלינג״ המוצגת כעת בבית ליבלינג, ותערוכה תאומה, ״טרנספראומבאו: דסאו״ שהוצגה במקום משכנו ההיסטורי של בית הספר באוהאוס בדסאו שבגרמניה. בעקבות כך התעורר דיון ציבורי על אודות החומרים והמקורות שעליהם מושתתת העיר הלבנה. ״טרנספראומבאו: הסכם ההעברה״ הוא ערב המבקש להעמיק את הדיון באפיזודה מודחקת זו, מנקודות מבט מגוונות של חוקרים ושל אומנים, ולחשוף את החומר המחקרי שנאסף עד כה על ההיבט החומרי של הסכם ההעברה. סדר העניינים: 1. ברכות – אדר׳ שרון גולן־ירון 2. מבוא – ד״ר יאכים ניקולאס טרזיב, אוניברסטת פוטסדאם 3. המקרה של רסקו – ד״ר אינס זונדר, אוניברסטת פוטסדאם 4. סיפורה של משפחה אחת (משפחת שטראוס) – ד"ר נאוה מיכאל־צברי, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב 5. סיפורו של בניין אחד (בית ליבלינג) – אדר׳ שרון גולן־ירון 6. טרנספראומבאו: התערוכה – האוצרת הילה כהן־שניידרמן והיוצר וניר שאולוף

אירועים נוספים
bottom of page