top of page

כנס איקומוס – השפעות הכרזת אונסקו על אתרי מורשת

11.2.21, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

אנגלית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

הדיון המקוון הרביעי בסדרת ״הקשר, ניגודיות, המשכיות - שימור מורשת ופיתוח עירוני״ יתמקד באתרי מורשת עולמית מהמאה העשרים בגרמניה ובישראל. 

הדיון יתמקד בהיבטים רלוונטיים אלה ואחרים, כפי שבאים לידי ביטוי במבנים ופרויקטים עירוניים שונים - הן אתרי מורשת עולמית של אונסקו והן מועמדים פוטנציאליים להכרזה עתידית.


רגינה שטפן, היסטוריונית אמנות ואדריכלות, תפתח בסקירה רחבה של אתרי מורשת עולמית של אדריכלות מודרנית בגרמניה. בירגיט קאן, מומחית ונציגת ה-BBSR, תציג את הפוטנציאל ומגוון אפשרויות הפיתוח העירוני הגלומים בפרויקטים של אונסקו. אדריכל השימור גיורא סולר יתמקד בחיפה כמועמדת פוטנציאלית להכרזה כאתר מורשת עולמית. גיא קו-ונקי, לשעבר ראש ועדת מורשת עולמית של אונסקו ישראל, יעניק הקשר למועמדותה של חיפה ואתרי מורשת עולמית של אונסקו פוטנציאליים אחרים בישראל.


מנחה: אנדראה יורגנס, סגנית מנהל מוזיאון האדריכלות הגרמני.

הדיון יתקיים באנגלית. 

אירועים נוספים
bottom of page