top of page

ממעבדת המחקר: העיר ההתנהגותית

18.1.21, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

מהי עירוניות מגיבה? אילו תופעות ומגמות עירוניות־קולקטיביות שקורות ברגע זה עשויות לשנות את פני המרחב בעתיד? כיצד יכולים מתכננים ומחוקקים להיות קשובים לרחשי העיר על מנת לפעול ולתכנן באופן המגיב להתנהגות אנשים ולצו השעה?


בשנה האחרונה, רבים מאיתנו חווים שינויים בכל דפוסי החיים – איפה אנחנו עובדים, איך אנחנו שותים קפה, מה אנחנו לובשים בבוקר, איך אנחנו מתקרבים זה לזה, למי אנחנו פונים לעזרה ועוד. שינוי קולקטיבי זה שרטט מחדש את פני החיים בעיר. העיר ההתנהגותית מגלמת את דפוסי הפעולה של כל אחד מאיתנו בעיר, וחושפת את היחס שבין הדינמיקה האנושית והתכונות האורבניות. המידע ההתנהגותי נותן נראות למגוון תופעות ומספק תובנות לזיהוי מגמות וקשרים בין משאבים ושירותים עירוניים. בהרצאה ובשיחה הפתוחה נדון בתגובה של עולם התכנון והעיצוב לכלים וליכולות העומדים לרשותנו, ומאפשרים לנו להשפיע ולייצר עירוניות מגיבה. 


ההרצאה מבוססת על המיצב ״העיר ההתנהגותית: חשיפה״ (The Behavioral City: Exposure) המוצג בבית ליבלינג בתערוכה ״ברוכים הבאים לרה_פאבליק״, ומזמין את המבקרים לבחון את ההתנהלות בתל־אביב–יפו בימי הקורונה. ״מפת החשיפה״ המשורטטת באמצעות יומני קורונה אישיים וחוויתיים, מייצגת את הדמוקרטיזציה של כלי המיפוי, את נגישות המידע בעולם של קוד פתוח ואת יכולות ההצלבה והייצוג על גבי מפה אינטראקטיבית. את ההרצאה יעבירו האדריכליות קרן אבני ורבקה שטרנברג מסטודיו מגמה העוסקות בפרקטיקה ובהוראה אקדמית.

אירועים נוספים
bottom of page