top of page

ממעבדת המחקר: סְגְרָפִיטוֹ — ציורי קיר מונומנטליים על חזיתות מבני ציבור בישראל

28.12.20, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

שרון גולן־ירון מארחת את המשמרים מיקה טל ושי פרקש לשיחה על ציורי הקיר המונומנטליים מהשנים הראשונות שלאחר קום המדינה. סגרפיטו היא טכניקה של ציור על גבי קירות באמצעות גריעת שכבות טיח. בהרצאה זו נעסוק בציירים ובאומנים שתרמו מכישרונם לקהילה הצעירה והמתגבשת בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת, כאשר יצרו ציורים מונומנטליים, והעבירו באמצעותם מסרים רבים במרחב הציבורי. ציורי הסגרפיטו היו נפוצים בעיקר בקיבוצים אך נמצאו גם במרכזי הערים הגדולות על גבי קירות של מבני ציבור, חינוך ותרבות. בדיון נעסוק הן בפן הפיזי של שימור הלכה למעשה, והן בפן הקונספטואלי העומד בבסיס סגנון אומנות זה.   


מיקה טל מנהלת את מעבדת טכנולוגיות השימור ״Preservation Technology Lab״ בבית הספר לאדריכלות, תכנון עירוני ושימור GSAPP באוניברסיטת קולומביה בניו יורק.   


שי פרקש הקים ומנהל את ״סטודיו תכלת״ לתיעוד, שימור ושחזור ציורי קיר.

אירועים נוספים
bottom of page