top of page

נדחה: סיור מיוחד בתערוכה נתון בחומר עם סברינה צגלה

28.3.20, 9:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

30₪

מחיר

בסוף חודש מרץ תסגר התערוכה ״נתון בחומר. עקבות חומריוּת המודרניזם של הבאוהאוס״ מאת המרכז לאדריכלות דוקומנטרית באוצרותה של ד"ר פרופ' אינס ויצמן, התערוכה הראשונה המוצגת בחדר הפרוייקטים המוקדש לשאלה "מהי העיר הלבנה?". לקראת סגירתה נערוך סיור מיוחד בתערוכה ובו ניפרד מהפרויקט המקשר בין תהליכי הגירה של האדריכלות המודרניסטית לתהליך ייצוא חומרי בניין מגרמניה לפלשתינה-א"י לסוריה ולבנון במהלך שנות השלושים של המאה הקודמת. הסיור ימשיך בתערוכת הקבע של בית ליבלינג "יוצאת מהכלל, העיר הלבנה – מורשת יומיומית", המציגה את סיפור התהוות המרקם העירוני המודרניסטי בעיר הלבנה, ומקנה כלים להבנת האדריכלות כתחום בעל משמעויות חברתיות, פוליטיות ותרבותיות ומעודדת דיון בנושא. האדריכלית סברינה צגלה, אוצרת התערוכה ״יוצאת מהכלל, העיר הלבנה – מורשת יומיומית״ ואוצרת חדר הפרויקטים, תדריך את הסיור.

אירועים נוספים
bottom of page