top of page
LOGO_TRANSP.png

שכונה בנויה ממגוון חומרים. הברורים והמתבקשים הם בטון, אספלט וטיח, אבל שכונה מורכבת גם מאנשים,

סיפורים ורעיונות. פלורנטין היא אחת השכונות המוכרות בארץ — מי שלא ביקר בה, בוודאי שמע עליה.

מה מעניק לה את האופי הייחודי שלה? בסדרה בת חמישה מפגשים נבקש להביא את הסיפור השכונתי של פלורנטין, על המוחשי והלא מוחשי בשכונה בציר שבין עבר — הווה — עתיד.

 

נתחיל בהקמת פלורנטין כשכונה של בעלי מלאכה וקהילות יהודיות מאזור הבלקן, וסיפורים על תכנון השכונה והחיים בה כגורמים המכוננים ומעצבים את אופיה גם כיום. נמשיך בבחינת התפתחות השכונה לאורך השנים, ובפרט בעשור האחרון —

אז עברה השכונה תהליכי שינוי ופיתוח ניכרים. נציג את החזון העירוני לגבי התכנון העתידי של השכונה, שבא לידי ביטוי בתוכניות מדיניות ותכנון המקודמות בה, שישפיעו על היבטים שונים בשכונה בתחומי התנועה, המרחב הציבורי והבינוי. זאת לצד תהליכים שנועדו להבטיח את שימור המרקם ההיסטורי, ערכי התרבות והאופי הייחודי של פלורנטין.

 

סדרת מפגשי "השכבות של פלורנטין" — שיתוף פעולה בין  בית ליבלינג, מחלקת השימור העירונית,

צוות תכנון יפו והדרום ומנהל קהילה אגף דרום. 

מפגש 1 — 13.3, 20:00

סיפורים אמיתיים: פלורנטין

אנשי ונשות השכונה יספרו סיפורים שקרו באמת על הקסם הבלתי מוחשי של פלורנטין.

 

מפגש 2 — 3.4, 19:30

עושים שכונה: מה מיוחד בפלורנטין? 

הרצאות קצרות על ההיסטוריה של השכונה, המורשת התכנונית שלה,

ואיך הן משפיעות על המרחב כפי שהוא מוכר ונחווה כיום. 

 

מפגש 3 — 19.4, 10:00

להבין עיצוב אדריכלי: סיור בשכונת פלורנטין

כיצד נראית מדיניות עיצוב בשטח? על מה היא משפיעה? וכיצד מתנסחת שפה אדריכלית לשכונה? 

 

מפגש 4 — 8.5, 19:30

מדיניות העיצוב החדשה של פלורנטין: שפה, סגנון, חומר 

היכרות עם מסמך המדיניות החדשה המחויבת בתהליך קבלת היתר בנייה. 

 

מפגש 5 — 26.5, 19:30

יידוע ציבור: תוכנית צפון פלורנטין 

הצגת תוכנית הסופית לצפון פלורנטין לציבור התושבים והתושבות ובעלי עניין בשכונה.

התוכנית עוסקת בשימור והתחדשות הרקמה העירונית, במרחב הציבורי ובקיימות בשכונה

(המפגש יתקיים בקאנטרי העלייה).

 • מדיניות העיצוב החדשה של פלורנטין: שפה, סגנון, חומר
  מדיניות העיצוב החדשה של פלורנטין: שפה, סגנון, חומר
  יום ד׳, 08 במאי
  Tel Aviv-Yafo
  08 במאי 2024, 19:30 – 21:30
  Tel Aviv-Yafo, Idelson St 29, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בערב זה נציג את מאפייני מדיניות העיצוב החדשה של השכונה ונענה על שאלות הנוגעות לתכנון הנדרש בתהליך קבלת היתר לבנייה חדשה ותוספות על מבנים קיימים (כולל בניינים לשימור).
  שיתוף
 • להבין עיצוב אדריכלי: סיור בשכונת פלורנטין
  להבין עיצוב אדריכלי: סיור בשכונת פלורנטין
  יום ו׳, 19 באפר׳
  תל אביב-יפו
  19 באפר׳ 2024, 10:00 – 11:30
  תל אביב-יפו, כיכר המושבות, תל אביב-יפו
  הצטרפו לסיור בשכונה בו נבין באמצעות התבוננות את המשמעות של מדיניות לעיצוב: סגנון אדריכלי, נפח הבניין, מרפסות ופרטים אחרים הם רק חלק מהמרכיבים של ההנחיות לפלורנטין החדשה.
  שיתוף
 • עושים שכונה: מה מיוחד בפלורנטין?
  עושים שכונה: מה מיוחד בפלורנטין?
  יום ד׳, 03 באפר׳
  Tel Aviv-Yafo
  03 באפר׳ 2024, 19:30 – 21:30
  Tel Aviv-Yafo, Idelson St 29, Tel Aviv-Yafo, Israel
  ערב הרצאות קצרות על הדרכים שבהן המורשת התכנונית של השכונה משפיעה ומעצבת את הדי-אן-איי של חיי היומיום בה על ציר עבר-הווה-עתיד.
  שיתוף
 • סיפורים אמיתיים: פלורנטין
  סיפורים אמיתיים: פלורנטין
  יום ד׳, 13 במרץ
  Tel Aviv-Yafo
  13 במרץ 2024, 20:00
  Tel Aviv-Yafo, Idelson St 29, Tel Aviv-Yafo, Israel
  שישה דוברים יספרו בעל-פה סיפור אמיתי על פלורנטין. יספרו: ניר פרידמן, ציפה קמפינסקי, תמר גורן, שחר פוני, ביני בוקה ומיכל בן יעקב.
  שיתוף
bottom of page