top of page

סדנאות למבוגרים

סדנת אריגה למבוגרים - ההרשמה נסגרה

מפגש ראשון:

16 במרץ 2020 בשעה 16:30:00

בהנחיית חיים חכימיאן

שיר מורן

סדנת ציור למבוגרים

מפגש ראשון:

17 במרץ 2020 בשעה 17:00:00

בהנחיית שיר מורן

סדנת אריגה למבוגרים

מפגש ראשון:

19 במרץ 2020 בשעה 16:00:00

בהנחיית חיים חכימיאן

bottom of page