top of page
5A8A5600 _גן יעקב הבימה.jpg

15.11.19, 10:00

תאריך ושעה

90 דקות

משך הסיור

בית בנימיני – רחוב העמל 17, תל־אביב–יפו

נקודת מפגש

קרית המלאכה

נקודת סיום

עברית

שפה

30 ₪ \ הכרטיסים אזלו

מחיר

מודרך בכרך: קרית המלאכה

קרית המלאכה תוכננה בשלהי שנות השישים על ידי האדריכלים יצחק רפפורט, אשר גליברמן וצבי פרנקל, מתוך רצון לפנות מהעיר את בתי המלאכה המפוזרים בה, שנתפסו כמפגע, ולרכזם באזור מיועד לכך. שנים עשר המבנים החדשים היו סביבה משופרת לבעלי המלאכה, אך במשך השנים הוזנחו, וכעת כמחציתם אינם משמשים את התכלית שלשמה יועדו. בשל חשיבותו הערכית, התפקודית והאדריכלית הוגדר המתחם בתוכנית המתאר העירונית כ"מתחם לשימור". בהתאם לכך, החל תהליך לגיבוש תפיסה עירונית בנוגע לתפקודו העתידי של המתחם, לאור תפקודו ההיסטורי והנוכחי כמוקד תעשייה, מלאכה ויצירה, ולנוכח ייחודיותו הרבה במרחב העירוני. על זאת ועוד נדון בסיור. עדי בסיס היא אדריכלית בצוות תכנון יפו של אגף תכנון העיר במינהל הנדסה, עיריית תל־אביב–יפו.

עוד סיורים

מיקלה בורסטו

הלב ההיסטורי - כיכר ביאליק: מודרניזם והיסטוריה על קצה המזלג

יום שישי, 27 בספטמבר 2019

סיון מויאל

סיור פעיל בעיר הלבנה

יום שבת, 28 בספטמבר 2019

יעל שמידט

סיור פעיל בעיר הלבנה

יום שבת, 28 בספטמבר 2019

bottom of page