top of page
5A8A5600 _גן יעקב הבימה.jpg

20.3.20, 9:00

תאריך ושעה

90 דקות

משך הסיור

אידלסון 29, תל־אביב–יפו

נקודת מפגש

מתחם ביאליק

נקודת סיום

עברית

שפה

45₪ / 30₪ לבעלי דיגיתל עם קוד הטבה: דיגיתל9

מחיר

מודרך בכרך: עיר גנים

האוטופיה העירונית־אקולוגית שאליה שאף הביולוג ומתכנן הערים פטריק גדס מתייחסת לעיר כאל סביבה המאפשרת לצורות חיים שונות להתקיים זו לצד זו. האם החזון של גדס בא לידי ביטוי בעיר הלבנה של תל־אביב–יפו, עד כמה הוא תרם לתחושת העירוניות שבה והאם ניתן לגבש עבורה חזון עתידי המבוסס על סולם ערכים אחר? מנהלת בית ליבלינג שירה לוי־בנימיני ותמי צרי מעץבעיר ידריכו סיור שיתחיל בכיכר ביאליק עם סקירת עיקרי תוכנית גדס ומימוש עקרונות אדריכליים מודרניים וחברתיים בתל אביב-יפו, ימשיך אל בית עץבעיר המדגים כיצד אפשר לממש את עקרונות הקיימות בעיר ויסתיים בהצגת הגינה האקולוגית של בית ליבלינג שתוכננה והוקמה בשיתוף עם עץבעיר וקולקטיב אנייה.

מודרך בכרך היא סדרת סיורים אורבניים המתמקדת בכל פעם בשכונה או באזור שונה כמקרה בוחן של סוגיות אקטואליות בתכנון העיר ובפיתוחה. הסיורים מודרכים על ידי מומחים ממנהל הנדסה של עיריית תל־אביב–יפו: אדריכלים, יועצים ומתכננים.

פעילות במסגרת חודש הקיימות של עיריית תל־אביב–יפו – מרץ 2020

עוד סיורים

מיקלה בורסטו

הלב ההיסטורי - כיכר ביאליק: מודרניזם והיסטוריה על קצה המזלג

יום שישי, 27 בספטמבר 2019

סיון מויאל

סיור פעיל בעיר הלבנה

יום שבת, 28 בספטמבר 2019

יעל שמידט

סיור פעיל בעיר הלבנה

יום שבת, 28 בספטמבר 2019

bottom of page