top of page
זה מה שנשאר: קווים מנחים לעיצוב נווה צדק

זה מה שנשאר: קווים מנחים לעיצוב נווה צדק

מאת אדר' ט׳ שגב, אדר' ד׳ סוקולצקי 

ניהול המחקר: נדיה חמלניצקי - אדריכלית שימור בכירה. מחלקת השימור עיריית תל אביב-יפו 

סטטוס המחקר: בשלב עריכה סופי 


מחקר זה עוסק בסוגיית שימור ה־DNA ההיסטורי של שכונת נווה צדק, תוך יצירת תשתית תכנונית לפיתוח מתמשך שלו. בהתבסס על איסוף נתונים וניתוחם, המחקר יוצר מאפיינים לשכונה ומגדיר אפשרויות לפיתוח חדש והרחבת מבנים קיימים.

bottom of page