top of page

ממעבדת המחקר: מאות לאות / ינק יונטף בהרצאה מקוונת

20.4.20, 14:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 889 9328 6413

מחיר

הטיפוגרף ינק יונטף יספר על יצירת אותיות בהשראת סגנונות בנייה מקומיים והתחקות אחר מופעים טיפוגרפיים ברחובות תל אביב. בחקירותיו ממשיך יונטף את הפרוייקט שבמסגרתו יצר את גופן ״ליבלינג״, בהשראת גופנים עבריים שנוצרו בשנות העשרים של המאה הקודמת. יונטף החל את הפרויקט כאשר השתתף בתוכנית ליבלינג, פרי שיתוף פעולה עם מחלקת השימור של עיריית תל־אביב–יפו, שפעלה בבית ליבלינג ממרץ 2016 עד פינויו לצורך תחילת השיפוצים בפברואר 2018. בתקופה שבה נגזר עלינו להישאר בבתינו, נחליף את החלל של בבית ליבלינג במרחביה הנדיבים של הרשת על מנת לדון במחקרי מעבדת המחקר בסדרת מפגשים וירטואליים. ההרצאה תועבר בזום ובפייסבוק לייב.
אירועים נוספים
bottom of page