top of page

ממעבדת המחקר: אחרי המחר #3 – עיר במשבר / אילן שחורי, חוקר תולדת ארץ ישראל, בהרצאה מקוונת

27.7.20, 17:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 86977191902

מחיר

כיצד התמודדה העיר תל אביב עם משברים היסטוריים בעבר? לנוכח המשבר הנוכחי נבקש להביט אחורה על המשברים הגדולים שידעה העיר ב־111 שנות קיומה. אילן שחורי, חוקר תולדות ארץ ישראל, יספר על רעידת האדמה שזרעה חורבן ואבידות בנפש, על מכת הארבה שפקדה את תל אביב בימי מלחמת העולם הראשונה, על ההפצצה האיטלקית במלחמת העולם השנייה ועל ההפצצה המצרית במלחמת השחרור.

אירועים נוספים
bottom of page