top of page
נובמבר 2023
יום א׳
יום ב׳
יום ג׳
יום ד׳
יום ה׳
יום ו׳
שבת
29
9:00
יוגה בבית: תרגול במרחב האורבני-ביתי
+1 more
+2 more
30
31
1
2
9:00
יוגה בבית: תרגול במרחב האורבני-ביתי
+1 more
3
4
5
6
7
8
9
9:00
יוגה בבית: תרגול במרחב האורבני-ביתי
+1 more
+2 more
10
11
12
9:00
יוגה בבית: תרגול במרחב האורבני-ביתי
+1 more
13
14
15
16
9:00
יוגה בבית: תרגול במרחב האורבני-ביתי
+1 more
17
18
19
9:00
יוגה בבית: תרגול במרחב האורבני-ביתי
+1 more
20
21
22
18:30
תוצרת בית: מפגש בישול קהילתי לשכנים - הישנים והחדשים - של בית ליבלינג
+1 more
23
9:00
יוגה בבית: תרגול במרחב האורבני-ביתי
+1 more
+2 more
24
25
26
9:00
יוגה בבית: תרגול במרחב האורבני-ביתי
+1 more
27
28
29
30
9:00
יוגה בבית: תרגול במרחב האורבני-ביתי
+1 more
+2 more
1
11:00
סיור הבית של העיר הלבנה - עברית
+1 more
2
3
9:00
יוגה בבית: תרגול במרחב האורבני-ביתי
+1 more
4
5
6
7
9:00
יוגה בבית: תרגול במרחב האורבני-ביתי
+1 more
8
9
bottom of page