אוגוסט 2021
יום א׳
יום ב׳
יום ג׳
יום ד׳
יום ה׳
יום ו׳
שבת
1
2
3
4
16:00
סטודיו פתוח
5
6
7
10:00
סטודיו פתוח
+1 more
8
9
10
11
16:00
סטודיו פתוח
12
13
14
10:00
קינדר קפה מציג: קיץ אלקטרוני / אור סיני
+1 more
15
16
17
18
16:00
סטודיו פתוח
19
20
21
10:00
קינדר קפה מציג: קיץ אלקטרוני / שמיל פרנקל
22
23
24
25
16:00
סטודיו פתוח
26
27
11:00
הסיור האורבני
28
10:00
קינדר קפה מציג: קיץ אלקטרוני / זהר שפיר
29
30
31
1
2
3
4
10:00
קינדר קפה מציג: קיץ אלקטרוני / דניאל סלבוסקי
5
6
7
8
9
10
11
10:00
קינדר קפה מציג: קיץ אלקטרוני / חגי אייזנברג