top of page
אבא שלי דב כרמי

אבא שלי דב כרמי

SKU: 0012

ספר ביוגרפי אישי, סוג של ממואר של המחברת עדה כרמי־מלמד, מהבולטות שבאדריכלי הדור שאחרי הקמת המדינה וכלת פרס ישראל לאדריכלות, לאביה דב כרמי, בן אצולת האדריכלות הישראלית, מאבות המודרניזם בארץ וחתן פרס ישראל לאדריכלות; 

הספר דן בצביונה האישי של עבודתו האדריכלית של דב כרמי, שנפטר ב-1962, ועל יחסי הגומלין בין רישומים ובניינים - רישומים שליוו את יצירתו האדריכלית מתחילתה ועד סופה, ומרביתם לא פורסמו עד כה. הרישומים חיים בספר בכפיפה אחת עם שלבי התכנון של הבניינים, ומעידים על אדריכלות שלא צייתה במלואה לשום נוסח או מודל קיים, לשום אופנה; אדריכלות שניסתה ליישב את הסתירות בין קלאסיקה, מקומיות וטכנולוגיה, ונשארה תמיד אנושית.

מאת: עדה כרמי-מלמד

      ₪148.00 Regular Price
      ₪111.00Sale Price