top of page

רוב בני האדם בעולם חיים כיום בערים, ובבניינים שהומצאו כפתרון היעיל ביותר למערכת המגורים העירונית. במרבית המקרים אנחנו לא בוחרים את השכנים שלנו, על אף שהם האנשים אתם אנו חולקים את הסביבה המיידית שמחוץ ליחידת הדיור הפרטית שלנו. התקופה האחרונה הדגישה לכולנו את הייחודיות שבמערכות יחסים קרובות עם שכנינו ואת החשיבות של טיפוח המרחב הביתי המשותף, לצד זה הפרטי. אבל מה היא הקופסה המשותפת הזו שאנו חיים בה? ומה המשמעות של החיים המשותפים?


זוהי הזמנה למבט חדש על הבניין המשותף כהזדמנות מופלאה לאנשים שרוצים לגור ביחד ולקיים קשרים עם סביבתם הקרובה - האנושית, הטבעית והפיזית.


בית.בניין הוא רעיון שהפך לפרויקט הפונה לתושבים המתגוררים בבניינים משותפים, ומעוניינים להרחיב את הקשרים שלהם עם שכניהם, ולפעול ביחד בבניין לטובת יצירת סביבת חיים מטיבה ובריאה וקידום אורח חיים מקיים.


מה אנחנו מציעים?


 • למידה ומחקר של הבניין שלכם, והכרות עם סיפור המקום - ההיסטורי, החברתי והאדריכלי

 • ליווי ותמיכה בבניית קהילת הבניין

 • גיבוש תוכנית לפעולות משותפות בבניין

 • היכרות עם ספקי שירות ואנשי מקצוע מקומיים

 • קישור לשירותים עירוניים בתחומי הבניין המשותף

 • הכשרות ולימוד בנושאים:

 1. הוזלת עלות הקיום לתושב ולמשפחה

 2. חיזוק השיתופיות והשכנות בבניין

 3. טיפוח החצר והמרחבים המשותפים

 4. גינון עירוני


מה אנחנו מבקשים?


 • השתתפות של לפחות חצי מדיירי הבניין במפגשים (או 12 משתתפים לפחות)

 • מחויבות להשתתפות בתהליך למשך שנה (או בשישה מפגשים לפחות)

 • התחייבות להטמעתן של לפחות שתיים מהפעולות בתוכנית המשותפת בתוך חצי שנה

 • מרחב משותף לפעילות (למשל: חצר קדמית, אחורית, גג וכדומה)


לבירורים נוספים ושאלות מוזמנים לפנות אלינו במייל home.building@gmail.com5A8A9126.jpg

קול קורא: בית.בניין

יוצרים איכות חיים וסביבה בבניין המשותף

מועד אחרון להגשה: 25/10/21
בחירת הבניינים תעשה עד לתאריך 31/10
מפגש ראשון בבניינים יתקיים בשבוע השני של נובמבר

bottom of page