top of page
La flâneuse

המשוטטת

2.9.2021–25.12.2021

#03 מהי העיר הלבנה?


המשוטטת

נלי אגסי ומאיה רביב

אוצרת: אדר׳ סברינה צגלה


בתערוכה מספר 3 בחדר הפרויקטים מתייחסות האמנית נלי אגסי והאנימטורית מאיה רביב לשאלה "מהי העיר הלבנה?"* באמצעות המשוטטת – דמות נשית המהלכת בעיר הלבנה, לובשת ופושטת את בנייניה כמו שמלות. המשוטטת מבקשת לפענח את העיר המשתנה כאילו הייתה אריג, בניסיון לנכס אותה מחדש באמצעים שנתפשים כנשיים. אגסי ורביב מציעות מערכת יחסים חדשה בין המשוטטת לעיר תוך הצפת זיכרון נשכח של חזון, עשייה ונוכחות נשית במרחב העירוני התל אביבי.


המשוטטת היא גם אדריכלית המרכיבה ומפרקת את סביבתה. דמותה נבנית בסדרת קולאז'ים שעשויים מתוכניות אדריכליות היסטוריות של שלושה מבנים ציבוריים שתוכננו בשנות ה־30 וה־40 על ידי נשים, עבור קהילת הנשים בעיר ובהזמנת ארגוני נשים, והיא נטועה במרחב העירוני של תל אביב המוכר לה היטב. 


שיטוטה הנינוח עומד בניגוד לקצב של העיר הנמצאת בתנועת שינוי מתמדת, אז כמו היום, משנות ה־30 שבהן נבנה המרחב הפיזי הנקרא כיום "העיר הלבנה", ועד ימינו אנו, המתאפיינים בצמיחת מגדלים, פרויקטים של פינוי בינוי, שימור ופיתוח עירוני מואץ. המשוטטת עדה לתהליכי ההשתנות, לצמיחה, לבליה, להתרוקנות ולשכחה של החזון שמתוכו נוצרה העיר. 


רביב ואגסי חוקרות את הקשר בין הגוף הנשי לאדריכלות ולעיר, בין המוסכמות לחלומות, ומאמצות את מסגרת הפעולה של אותן נשים מראשית המאה ה-20 – המרחב הביתי או הרחבתו בדמות מוסדות אשר נועדו לתמוך בנשים במימוש תפקידיהן המסורתיים – ואת החומריות שיוחסה להן. הן פועלות מתוך הקשר הזה ומרחיבות אותו, מערבות את הביוגרפיות שלהן עם הסיפור של העיר ושל האנשים החיים בה.


דרך חקירה ופרשנות אישית לשלושה מבני ציבור משנות ה־30 וה־40, מציפות רביב ואגסי את סיפורן ופועלן של נשים במרחב העירוני של העיר הלבנה, דנות במעבר של נשים מתכננות מהמרחב הפרטי ה"נשי" למרחב הציבורי ה"גברי", ובהפיכת היומיום הביתי המזוהה עם נשים לנושא מרכזי בתכנון המודרני.


בעבודתן שאבו השראה מספרה של היסטוריונית האדריכלות ד"ר סיגל דוידי, "בונות ארץ חדשה", העוסק באדריכליות ובארגוני נשים בתקופת המנדט. 


***

התערוכה "המשוטטת" מוצגת בחדר הפרויקטים בבית ליבלינג, מרחב אליו מוזמנים יוצרות ויוצרים מתחומים שונים לבוא ולקחת חלק פעיל בחקירה ביקורתית של השאלה "מהי העיר הלבנה?", כחלק ממחקר אלטרנטיבי, שיתופי ומתמשך הרואה בעיר הלבנה פלטפורמה לדיון עכשווי על שימור, עירוניות, זהות ותרבות בתל אביב. חדר הפרויקטים הוא הקצה הפתוח של תערוכת הקבע בבית ליבלינג, המספרת את סיפור העיר הלבנה כנקודת מוצא לסיפור מתהווה.


תערוכה:

הפקה והקמת תערוכה: ענת לוי, אחמד מחאגנה

תרגום: סיון רווה

עריכה: מורן שין, נעמי הגר

עיצוב גרפי: אפרת גולדמן


תודות:

סיגל דוידי

מירנדה וילונות – אריק מירנדה, שרה מירנדה

רע – בית מלאכה לצילום בע״מ

הילה שאלתיאלי

מורן וירון שין

צפי סיון ספיבק

ירמי הופמן וצוות מחלקת השימור בעיריית תל אביב יפו

קרן פרידלנד

bottom of page