top of page
דימוי: מיטל כץ מינרבו

בית.בניין

27.05.2023 - 29.09.2022

משתתפים: אוהד כברי, מיטל כץ מינרבו, עלית קרייז, לילך שטיאט, אלון שריג

אוצרות: ענת לוי, שירה לוי-בנימיני


בית. הוא אחד המושגים המרגשים ביותר, רב-משמעויות ואוניברסלי, ועם זאת בעל ממד כל-כך אישי ואינטימי. בעיר הוא מקבל לרוב חזות של דירה, אשר יחד עם דירות-קופסאות נוספות הופכות לבניין. אף על פי שרוב בני האדם בעולם חיים כיום בערים ובבניינים, הבניין נותר מושג תפקודי וענייני - פתרון פונקציונלי לסידור מערכת המגורים העירונית. מה הופך בניין לבית?


התערוכה בית.בניין מבקשת להרחיב ככל האפשר את מושג הבניין, להתבונן בו כתופעה, בדומה להתבוננות הטבעית שלנו במושג הבית. התבוננות מחודשת בבניין, בדייריו ובסביבתו, היא הזדמנות למערכות יחסים חדשות, למגוון ולעושר היוצרים אקו-סיסטם שלם; יחידה עירונית משמעותית המשתכפלת ומרכיבה את בית הגידול העירוני.


תערוכה קבוצתית זו התגבשה במסגרת תוכנית רזידנסי, שהתקיימה ב"דירה" בבית ליבלינג וליוותה את התוכנית העירונית "בית.בניין", שהתקיימה בבנייני מגורים ברחבי העיר. בדרכם להרחבת מושג הבניין מצאו עצמם היוצרים עוברים קודם כל דרך הממד הביתי-אישי, הן בבחינת מרחבי המגורים הפרטיים שלהם, והן בחקירת וגילוי הדירה ששהו ופעלו בה במשך כמה חודשים. תקופת השהות שבסיומה החלה העבודה על התערוכה, כללה טכניקות שונות של התבוננות ותיעוד הבניין מזוויות שונות: מאפייניו הפיזיים, שאלות בנוגע למרחבים פרטיים ומשותפים ומפגש עם דייריו לצד לימוד קבוצתי של תמות מרכזיות - קיימות כאורח חיים, אקטיביזם אמנותי ותפיסת המגורים בעיר.


התנסויות אלו הצטברו לאסופה מורכבת של ידע אודות הישות המכונה בניין, אִתָּה כל אחד ואחת מהיוצרים פיתחו מערכת יחסים שאת ביטויה הם מבקשים להציג בתערוכה. לילך שטיאט ועלית קרייז עוסקות בשאלות הנוגעות לשכנים ויחסי שְׁכֵנוּת ובמשמעות חללי הביניים בין בניינים; אלון שריג בחר לתעד את מהלך חיי הבניין ודייריו דרך בניית בית בובות כמסמך ואובייקט היסטורי חי; מיטל כץ מינרבו פיתחה יצור ספק דומם ספק חי, שמייצג עבורה שכבה היסטורית של רוח ותרבות המלווה את הבניין מאז הקמתו; אוהד כברי בודק חפצים שרירותיים שמצא בבניין ומעניק להם משמעות, בדומה לארכיאולוג שבונה נרטיב על האנשים שחיו במקום, מערכות היחסים והאמונות שלהם.


אנו מקוות שהביקור בתערוכה יעניק נקודת מבט מחודשת על הבניין כמרחב חיים משמעותי שניתן לראות בו חלק מהבנת ההתגוררות בעיר. התבוננות מחודשת במרחב זה, אשר מגדיר את חזיתות הרחובות שלנו ומהווה את המרחב הציבורי הקרוב ביותר לביתנו הפרטי, היא הזדמנות לעצב אותו מחדש באופן התואם את צרכינו ומאפשר איכות חיים עירונית.


*תוכנית "בית.בניין" היא יוזמה משותפת של בית ליבלינג והרשות לאיכות סביבה וקיימות, ועניינה דיון מחודש במושג הבניין המשותף ובחינת דרכים שונות לעידוד יוזמות תושבים ותושבות בעיר ליצירת סביבת חיים מיטיבה ובריאה וקידום אורח חיים מקיים.

מנהלת התכנית: ענת לוי

ליווי מטעם הרשות לאיכות סביבה וקיימות: ענת אהוד

ניהול אמנותי ואוצרות: שירה לוי בנימיני

שלב מחקר מקדמי: דנה מור

bottom of page