top of page

נדחה: טרנספראומבאו: ליבלינג – אירוע נעילה

30.4.20, 17:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

50₪

מחיר

תערוכת הפתיחה של בית ליבלינג עוסקת בהסכמי ההעברה, פרק שנוי במחלוקת בתולדות הציונות. הסכמי ההעברה היו הסכמים פוליטיים, שביססו קשרי מסחר בין השלטון הנאצי לבין התנועה הציונית בשנות השלושים של המאה העשרים, וסייעו לעשרות אלפי יהודים מגרמניה לעלות ארצה. התערוכה מציגה עבודות שנוצרו עבור בית ליבלינג ונשענת על ממצאים שהתגלו בו, והיא תולדה של שיתוף פעולה בין היוצרים עילית אזולאי, יונתן טואיטו, לו מוריה, ניר שאולוף והאוצרת הילה כהן־שניידרמן. לערב אחד ויחיד, לרגל נעילת התערוכה והשקת ספר המחקר ״הליפט״, יתווספו מימדים נוספים לעבודות המוצגות דרך הופעה חיה, סדנאות ושיחות על כתיבה ועל יצירה מחודשת של נרטיבים היסטוריים נשכחים. בתוכנית • נפילתו ונפילתו של מר כפתור: ביצוע חי של האופרטה בהשראת סיפורו הטרגי־קומי של מר קנופף, הפקיד שהשאיר את חותמו ואת חותמתו על הסחורות שהגיעו מגרמניה. האופרטה תשלב שיחה בין איש התיאטרון והדרמטורג ניר שאולוף והמפיק המוזיקלי אבשלום אריאל. • סיפורו של אריג: סדנה בהנחיית המעצבת לו מוריה על storytelling באמצעות טקסטיל. • שיחה על ״הליפט״, ספר המחקר הסוקר את הפרויקט, בהשתתפות הילה כהן־שניידרמן וענת זלצר.

אירועים נוספים
bottom of page