top of page

הסיפור שמאחורי בית ליבלינג

14.12.19, 10:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

30 ₪

מחיר

בסיור בבית ליבלינג נסביר מדוע הבניין הוא דוגמה מייצגת לאדריכלות הסגנון הבינלאומי בתל אביב, נשמע את סיפורי המשפחות שהתגוררו בו ונבחון כיצד והאם הצליחה האדריכלות העכשווית לשמר את רוח המקום. נבקר גם בתערוכות המוצגות בבית ליבלינג ומעלות לדיון סוגיות חשובות בהיסטוריה של העיר הלבנה ובחיי היום־יום שלה.

אירועים נוספים
bottom of page