top of page

ממעבדת המחקר: פומו – סגנון האדריכלות הפוסט־מודרני בתל־אביב–יפו 1977–2003 / ד״ר ירמי הופמן בהרצאה מקוונת

29.6.20, 14:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 89134026687

מחיר

המהפך הפוליטי בישראל בשנת 1977 סימן אולי יותר מכל ארוע אחר את לידתו של הפוסט־מודרניזם המקומי: שינויים מרחיקי לכת ביחסי הכוחות בחברה, בגישה לנרטיב הלאומי ובמעבר מחברה סוציאלית לכלכלה קפיטליסטית חופשית. המרחב הבנוי בתל אביב ביטא ערכים חדשים אלה בשינויי גישות יסודיים הן בתפיסת העיר כמכלול מרובה מרחבים מגודרים והן כמארג שכבות היסטוריות שבהן השימור והחדשנות משמשים ניגוד מובנה המבטא את הדימוי העירוני החדש. הרצאה זו תסקור את הנרטיב הפוסט־מודרני במשמעותו המקומית, ותסקור מבנים ומרקמים המייצגים תופעות מרחביות ואדריכליות אלה. מעבדת המחקר של בית ליבלינג היא פרי שיתוף פעולה עם מחלקת השימור בעיריית תל־אביב-יפו. מעבדת המחקר מוקדשת לחקר המרחב העירוני, ומקדמת מחקרים שעוסקים בעירוניות, בהיסטוריה ובתרבות. הנחת המוצא שלנו היא שתל־אביב-יפו, כמו כל עיר, אינה רק סך המבנים הקיימים בה, אלא מכלול עשיר של אלמנטים וקהילות המקיימים קשרי גומלין.

אירועים נוספים
bottom of page