top of page

מפגש יוצרים וסיור מודרך בתערוכה עם האוצרת הדס זמר בן־ארי

16.11.19, 10:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

30 ₪

מחיר

יוצאת מהכלל, העיר הלבנה – מורשת יומיומית: תערוכת המבוא של בית ליבלינג מציגה את סיפור התהוות המרקם העירוני המודרניסטי בעיר הלבנה, אתר מורשת תרבות עולמית של אונסקו. התערוכה משקפת את ההתמודדויות הנוגעות לתכנון ולחיים במרחב עירוני שהוא אתר שימור, מקנה כלים להבנת האדריכלות כתחום בעל משמעויות חברתיות, פוליטיות ותרבותיות ומעודדת דיון בנושא. בין השאר תמצאו בה חומרים תקופתיים חזקים ומרגשים בציר הזמן של תל אביב ותערוכות דיגיטליות של יוצרים וחוקרים על העיר הלבנה.

אירועים נוספים
bottom of page