top of page

ממעבדת המחקר: מה משתנה? על הקשר שבין העיר לבין האקלים

4.1.21, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

סדרה של הרצאות בזק על אודות משבר האקלים: שרון גולן־ירון, מנהלת התוכן של בית ליבלינג, מארחת מומחים שיציגו את תוכניות הפעולה שלהם נוכח שינויי האקלים הצפויים. ד״ר אורלי רונן מאוניברסיטת תל אביב תתחיל בסקירת הרקע של מגמות האקלים והשפעתן על החיים בערים: היווצרות איי חום, עלייה בהצפות, שחיקת החוף, וסקירת תובנות מהנעשה בערים בעולם. גיא דקניט, רכז מדיניות אקלים בעיריית תל־אביב–יפו, יציג את ההערכות העירונית, את תוכנית הפעולה וניצנים ראשונים של יישומה. מיכל נהרי, אגרונומית בכירה בחטיבת התפעול באגף שיפור פני העיר תציג את המערכת והתשתיות האקולוגיות הנמצאים בליבת ההתמודדות עם משבר האקלים, מה הם פתרונות מבוססי טבע וכיצד הם מיושמים בעיר.  


תמונה: המרד בהכחדה

אירועים נוספים
bottom of page