top of page

ממעבדת המחקר: אומנות אורבנית בדרום תל אביב / יעל שפירא בהרצאה מקוונת

10.8.20, 14:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 89201492552

מחיר

בשנת 2012 הוכרז אזור הנגריות של שכונת פלורנטין כ"פארק גרפיטי רשמי" על-ידי עיריית תל־אביב–יפו. זהו אזור שהולך ונעלם תחת דחפורי הנדל"ן, ויש בו יצירות אמנות בעלות משקל תרבותי רב, שחלקן שורדות במרחב הציבורי כבר עשור ויותר. עיריית תל-אביב–יפו רואה באומנות האורבנית חשובה וחיונית לעיר ועל כן מעוניינת לאפשר לתנועה האומנותית הזו להמשיך ולשגשג תוך שמירה על הערך האוניברסלי שלה עבור הדורות הבאים. תהליכי ג'נטריפיקציה מואצים בדרום העיר ותמורות בעולם האומנות המסחרי בישראל הם אלו שהובילו לשגשוג אומנות הרחוב בדרום תל אביב. כיצד נאפשר לה להמשיך להתקיים ולשגשג במרחב עירוני משתנה? הצטרפו אלינו להרצאה של חוקרת האומנות יעל שפירא שבה יוצגו תהליכי החשיבה והעקרונות שמאחורי ההמלצות המרחביות המתגבשות בימים אלו, לתכנון המאפשר שימור של אומנות רחוב באזור דרום תל אביב. תמונה: מיכאל יעקובסון

אירועים נוספים
bottom of page