top of page

ממעבדת המחקר: פלשתינה ועולם המחר – האדריכלות של אריך מנדלסון כתגובה לפרויקט הציוני

1.2.21, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

אנגלית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

מנהלת התוכן בבית ליבלינג שרון גולן־ירון מזמינה את פרופ׳ איטה הינצה־גרינברג (Emerita ETH Zurich) לשיחה על האדריכל אריך מנדלסון, שהוא ככל הנראה מי שקיבל את ההכרה הבין־לאומית הרחבה ביותר מבין האדריכלים שעבדו בפלשתינה בין 1934 ל־1941. הוא תכנן ובנה פרויקטים מהגדולים בארץ. בנייניו הם עדות לרגישותו המיוחדת למקום ולתושביו הוותיקים והחדשים – מעין רגיונליזם ביקורתי (אדריכלות עם דגש על התייחסות מקומית) שהקדים את זמנו. בעבודתו הוא ראה לא רק התחייבות לאסטתיקה, אלא גם שליחות תרבותית ופוליטית. הוא התריע שלא לנסות להעתיק את אירופה לפלשתינה, אלא לחפש סינתזה של מזרח־מערב, אך לעיתים קרובות מדי מילותיו נפלו על אוזניים ערלות. בחוברת "פלשתינה ועולם המחר" (Palestine and the World of Tomorrow, Jerusalem, 1940) הציג מנדלסון תובנות שרלוונטיות עד היום. לדיון תצטרף פרופ׳ אלונה נצן־שיפטן, ראש המרכז למורשת הארכיטקטורה בטכניון. 


כהקדמה לאירוע אנו ממליצים לצפות בסרט ״חזיונות בלתי פוסקים״ (דוקי דרור, 2011).


תמונה: Mendelsohn-Archive of the Kunstbibliothek Berlin

אירועים נוספים
bottom of page