top of page

ממעבדת המחקר: עיצוב סביבתי – אדריכלות, מדע ופוליטיקה בארה״ב שלאחר המלחמה

17.8.20, 17:00

תאריך ושעה

Online

מקום

אנגלית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 88987734624

מחיר

ההרצאה מציגה את המונח תכנון סביבתי, אשר שימש אדריכלים אמריקנים שפעלו לאחר מלחמת העולם השנייה לתיאור חזון מקצועי ששורשיו במורשת הפוליטיקה הפרוגרסיבית האמריקנית, ולא באוונגרד האירופי. גישה זו שמה דגש על חקירה מדעית ותהליכים דמוקרטיים כגורמים המניעים רפורמה חברתית, והתבססה על התפיסה של בני אדם כאורגניזמים הזקוקים לסביבה תומכת. ההיסטוריה של המונח תכנון סביבתי מרחיבה את הבנתנו את המודרניזם ואת האדריכלות המודרניסטית, במיוחד בתקופה שלאחר המלחמה. ד״ר אביגיל זקס היא חוקרת ומומחית בתחום תאורית המגורים באדריכלות ופרופסור בפקולטה לאדריכלות באוניברסיטת טנסי בארצות הברית. ההרצאה תועבר באנגלית.

אירועים נוספים
bottom of page