top of page

ממעבדת המחקר: אקטיביזם באדריכלות

15.3.21, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

מנהלת התוכן של בית ליבלינג שרון גולן־ירון מזמינה את ד״ר שלי כהן להרצאה ביקורתית על תפישתם של אדריכלים החותרים להשפיע על המציאות בכלים מקצועיים – תכנון פרויקטים לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות בישראל ובגדה המערבית. ההרצאה תשייך יוזמות אלו למגמה חדשה בעולם המתאפיינת באקטיביזם של אדריכלים שפועלים למען שינוי חברתי. ההרצאה תבחן את המניעים של יוזמות חברתיות באדריכלות ביחס לתפישת ״האתיקה של הדאגה״, שמציבה את האכפתיות ואת הקרבה לזולת במרכז הדיון האתי. את ההרצאה תעביר ד״ר שלי כהן, חוקרת היבטים חברתיים של המרחב בישראל ומרצה בבית הספר לאדריכלות על שם דוד עזריאלי באוניברסיטת תל אביב, והיתה בעבר אוצרת בגלריה בבית האדריכל.


תמונה: ספריית גן לוינסקי, תל אביב, 2009. צילם: יואב מאירי

אירועים נוספים
bottom of page