top of page

ממעבדת המחקר: העיר הלבנ/טינית / ד״ר אדר׳ צפריר פיינהולץ בהרצאה מקוונת

1.6.20, 14:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 899 7091 3947

מחיר

המחקר שיוצג בהרצאה (העיר הלבנ/טינית: נוכחותם של המזרחים והספרדים, אדריכלים דוברי הצרפתית והמודרניזם האדריכלי הים-תיכוני בתל אביב בשנות ה-30,40) מספר את סיפור תרומתם של אדריכלים ממוצא מזרחי ואדריכלים ילידי הארץ, חניכי בתי הספר לאדריכלות בצרפת, מציג את תרומתם ליצירת מורשת האדריכלות המודרניסטית של תל אביב, ומציע קריאה אחרת שלה, מעבר ל"באוהאוס", ומתוך מבט על המודרניזם הצרפתי־קולוניאלי, במרחב הלבנט ובצפון אפריקה. ד״ר אדר׳ צפריר פיינהולץ הוא עמית במכון הישראלי ללימודים מתקדמים בירושלים, ומלמד בטכניון, במרכז הבינתחומי ובמכללת הגליל המערבי. מעבדת המחקר של בית ליבלינג היא פרי שיתוף פעולה עם מחלקת השימור בעיריית תל־אביב-יפו. מעבדת המחקר מוקדשת לחקר המרחב העירוני, ומקדמת מחקרים שעוסקים בעירוניות, בהיסטוריה ובתרבות. הנחת המוצא שלנו היא שתל־אביב-יפו, כמו כל עיר, אינה רק סך המבנים הקיימים בה, אלא מכלול עשיר של אלמנטים וקהילות המקיימים קשרי גומלין.

אירועים נוספים
bottom of page