top of page

ממעבדת המחקר: עצים ירוקים בעיר לבנה – עצי מופת ומרקמי עצים לשימור בתל־אביב–יפו / אדר׳ נוף שחר צור בהרצאה מקוונת

11.5.20, 14:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 858 8897 1687

מחיר

חלק משמעותי מאיכות המרחב הפתוח של תל־אביב–יפו ניתן לייחס לכ־260 אלף עצים הנטועים בשטחה. העצים משלימים את המרקם הבנוי ומקנים לעיר את אופייה ואת זהותה במגוון רבדים. חלק הארי של העצים הבוגרים המכסים את תל אביב, ניטעו לצד התפתחותה המהירה של העיר באמצע המאה הקודמת (1920–1970). בשנים האחרונות, תוכניות בינוי, התחדשות עירונית, ציפוף ועיבוי, נהפכו לאיום ממשי על היער העירוני של העיר. ״עצים ירוקים בעיר לבנה: סקר עצים טיפוסיים ומרקמים ירוקים ברבעים 3 ו־5״, שקודם על ידי מחלקת השימור, בעיריית תל־אביב–יפו הוא ניסיון ראשון לזהות, לאפיין ולהגדיר את היקף הנוף הגבוה ואת איכותו, וכן, להציע מתווה להגנה על שלד העצים ההיסטורי כחלק ממדיניות שימור נופי ושימור צל בעיר. על כל זאת נדון בהרצאה. שחר צור הוא אדריכל נוף, חוקר ומתכנן יער עירוני ומרצה בטכניון בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים.

אירועים נוספים
bottom of page